Siden sidst...(28. november 2007)

Er der igen gået meget lang tid. Der er sket en masse, så jeg håber man følger med på HSO's spændende hjemmeside www.hso-musik.dk. Dette er i øvrigt også HSV´s hjemmeside, hvor man bl.a. kan se den totale medlemsliste for HSO gennem alle årene.

HSV har holdt julekomsammen med generalforsamling og deltagelse i julekoncerten. Desværre kun med begrænset deltagelse, derom senere.

HSO startede året op med 5 nye medlemmer og begyndte tilværelsen i Ny Horsens kommune med at spille til nytårskur på Rådhuset. Desværre blev det snestorm da man skulle på den traditionelle vintertur til Ahl Hage, så den måtte erstattes med snehygge på skolen. Der kom heldigvis et afbud på lejren, så vinterturen kunne gennemføres i marts.

I løbet af foråret blev der også tid til besøg på Hou Maritime Efterskole og Klejtrup Musikefterskole.

Der var stor travlhed i HSO, der blev spillet til Lions Clubs ældre arrangement i Horsens, til indvielse af legepladserne i Hovedgård og Grumstrup, til frivillig musiks forårskoncert og som sædvanlig til "Horsens for fuld udblæsning". Dette falder altid sammen med byfesten, hvor man i år tog afsked med 7 gamle medlemmer. Lige inden sommerferien var det tid til en af de traditionelle 'Omkringliggende-byer-tours' til Åes og Elbæk, hvorimod turen til Kattrup og Tvingstrup måtte udsættes til efter sommerferien p.gr. af regn.

Her fik man også tid til at spille til Red Barnets 40 års jubilæum.

Sidste store opgave inden julekoncerten var deltagelse i Blæserorkesteret Søndermarkens 40 års jubilæum.


Julekoncert den 8. december

Efter dette så er det tid for julekoncert. Igen i år er vi (HSV) blevet indbudt til at spille et eller to fælles numre sammen med HSO. Når man tilmelder sig HSV's julearrangement og har krydset af, at man gerne vil spille med, får man tilsendt noderne. Der vil blive øvning med Fie om lørdagen kl. 12:30 i Hallen. Det lyder rigtigt spændende, og Fie har lovet at det ikke bliver svært, så alle skulle kunne være med. Så blæs støv, fluer og andet ud af instrumenterne og vær med! Der kan i begrænset omfang lånes instrumenter. Se nærmere her.


Generalforsamling den 8. december

Det ser derimod ikke så godt ud for HSV. Bestyrelsen er slidt op, derfor er dette nyhedsbrev meget kort. Det har vist sig meget vanskeligt at finde nye emner, så hvis ikke der kan findes en ny bestyrelse på generalforsamlingen, vil den nuværende bestyrelse foreslå HSV nedlagt! (se nedenfor).

Mød derfor op og giv din mening til kende!


Julefrokost den 8. december

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder HSV den traditionelle, hyggelige julefrokost. Se nærmere her.Vi mødes i Hallen til Julekoncerten!

Men først til samspil kl. 12:30 i Hallen
og generalforsamling og julefrokost kl. 16.00 i klubhuset!!!

Reserver allerede nu lørdag den 8. december fra kl. 12:30!.

 

 


Tilmelding (samspil / julefrokost / julekoncert) sendes senest den 30. november til:

HSV
Tornbjerg 38,
8732 Hovedgård

Eller på tlf: 75 66 17 37

E-mail: keld.mogensen@stofanet.dk


Generalforsamling i Hovedgård Skoleorkesters Venner

HSV`s generalforsamling for 2006 blev afholdt den 10.dec. 2006 i klubhuset kl. 11.00.

Det var kun mødt få op til generalforsamlingen,så den var nemt overstået.

Til dirigent blev valgt Kathrine.

Keld Mogensen fremlagde beretningen, som derefter blev godkendt.

Jens Holger Elgaard fremlagde regnskabet, der viste en kassebeholdning på knap kr. 13.000,-.

Regnskabet blev godkendt.

Næste punkt var valg til bestyrelsen, hvor Karen Matzen, og Jens Holger Elgaard blev genvalgt.
Der havde været forsøg på at finde nye bestyrelsesmedlemmer, men det var ikke lykkedes.

Revisor Bjarne Bruhn blev også genvalgt.

Kontingentet fortsætter uændret med min. kr. 100.00 pr. medlem om året.

Under eventuelt blev bestyrelsens sammensætning diskuteret. Der var enighed om at prøve på at finde nye medlemmer til bestyrelsen, den gamle er udslidt, og at det ville være godt med nye impulser.


Skal HSV nedlægges?

Det er nu 9 år siden at HSV blev dannet som støtteforening til Hovedgård Skoleorkester.

Vi har gennem årene kunnet donere ca. 50.000 kr., hvilket ikke er så ringe.

Medlemstallet er faldende, det er vanskeligt at få nye (og yngre medlemmer) og det er tilsyneladende umuligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Det kræver ikke noget stort arbejde, der er ganske få møder om året, men den nuværende bestyrelse er løbet tør for kræfter og ønsker at trække sig.

Ifølge vedtægterne kan foreningen opløses på en generalforsamling ved almindeligt flertal. Foreningens midler skal efter opløsning overdrages til HSO.

Så derfor: Mød op lørdag den 8. december kl. 16.00 i klubhuset.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsens arbejde så kom endelig. Ring eller skriv gerne til HSV inden, så vi ved lidt om hvad der er af muligheder. Men giv frem for alt din mening til kende!

Tlf: 75 66 17 37 eller e-mail: keld.mogensen@stofanet.dk


Julearrangement 2006.

Se nærmere om sidste års succesfulde julekoncerts-afterparty i HSV's dagbog.


Siden sidst den 29. oktober 2006

Siden sidst den 27. november 2005

Siden sidst den 22. november 2004

Siden sidst den 5. juli 2004

Siden sidst den 24. november 2003

Siden sidst den 29. juni 2003

Siden sidst den 11. december 2002

Siden sidst den 23. september 2002

Siden sidst den 31. maj 2002