Generalforsamling - den 24. oktober 2006

Tekst og foto: Ole Krahn

 

En generalforsamling i HSO starter altid med det vigtigste: musik. Der blev bl.a. spillet en meget flot version af Pirates of The Caribbean. Man godt tydeligt høre, at orkesteret var i skarp træning efter de mange koncerter i Sverige.

Der skulle også siges farvel til Bente Litchfield i bestyrelsen, så Marie holdt på orkesterets vegne en smuk takketale til Bente, hvor et af de centrale punkter naturligt var Bentes medvirken til højnelse af det kulinariske stade på vinterturen.

 


Efter Maries tale fik Bente overrakt orkesterets afskedsgave, som var en rigtig gammeldags heksemutter-kost, så Bente også fremover vil kunne holde sin sti ren. Gaven vakte stor glæde og munterhed, og Bente fik til sidst lov til at vælge det sidste nummer, som blev en komprimeret version af Peter Gunn, hvor Anders og Thomas, som Fie sagde, "skulle være fjollede lige fra begyndelsen". Det var de så.

 
 

 

Inden den officielle del af generalforsamlingen gik i gang, fik Bjarne Hermansen ordet for at rose orkesteret for indsatsen tidligere på dagen ved Eigil W. Rasmussens afskedsreception. Bjarne gav udtryk for, at orkesteret ved den lejlighed på bedste vis havde gjort opmærksom på vores musikliv, og det var vigtigt i disse kommune-sammenlægningstider, hvor musiklivets fremtid er uvis.

Keld Mogensen havde som sædvanligt stillet sig til rådighed som dirigent for generalforsamlingen og gav straks ordet til Lars, der fremlagde formandens beretning. Siden generalforsamlingen i 2005 har HSO haft besøg af to udenlandske (Tranemo og Schweiz) og et dansk orkester (Hadsund), og har spillet over 15 koncerter.

Bente modtog ikke genvalg - i stedet blev Emilies mor, Tine Valente valgt ind i bestyrelsen sammen med Lars, Kirsten og Anna, der blev genvalgt.

 

 
 
 

 

Bestyrelsen fik også sagt pænt tak til Bente for hendes indsats, og overrakte Bente en kurv fyldt med gode sager.

På opfordring af bestyrelsen, informerede Bjarne Hermansen om situationen for den frivillige musikundervisning efter kommunesammenlægningen. Der er intet afgjort endnu, men der er frygt for, at der kun vil være mulighed for musikundervisning til halvdelen af de elever, der gerne vil undervises.

Efter generalforsamlingen blev der serveret ost og rødvin, mens der blev vist et diasshow med højdepunkter fra HSO's nylige tur til Tranemo i Sverige.

 

 

 
 

 

Tilbage til forsiden